Nghề thám tử lắm gian truân mà đâu phải ai có thể thấu được, để trở thành một thám tử tư chuyên nghiệp thì cần phải tôi luyện rất nhiều tố chất. Sau đây, Thám tử Sài Gòn T&T sẽ điểm qua những điều kiện mà người thám tử phải có trong quá trình hành nghề. 1.CÓ […]

> Xem chi tiết