Ngay lập tức, người thám tử Sài Gòn mang tên Huy vội vàng mở facebook tra tìm nhân vật có nickname Hello Kitty, không mất quá nhiều thời gian, Huy đã tìm ra được facebook của Lan Anh thông qua bạn bè của Hello Kitty, cô bé không mang tên Lan Anh nhưng có tên […]

> Xem chi tiết