Một đời cơ cực Trước đó, chị từng là một người mạnh mẽ, tốt bụng, chịu thương chịu khó và có một đời đầy bất ổn. Người phụ nữ đó là Vũ Thị Huệ, hiện đang cải tạo tại Trại giam Thanh Phong (Cục V26 Bộ Công an), ở huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa. […]

> Xem chi tiết