Câu chuyện bi hài của đại ca này được lan truyền và trở thành một trong những “giai thoại” ở trại giam Yên Định (Thanh Hóa). Dẫu đi tù nhưng Tú vẫn khiến nhiều người đẹp bên ngoài đứng ngồi không yên, bởi từ khi chưa đi ‘bóc lịch’, ngoài những vụ thanh trừng đẫm […]

> Xem chi tiết