Thám tử sài gòn (T&T) kể chuyện:  Thám tử sài gòn về làng… Ăn đất  “Ở đây có chuyện lạ Việt Nam đó chú… Chuyện về người ăn đất!”, cô bé con bà chủ nhà trọ tại thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nói khi gặp các thám tử tư Sài Gòn về vùng […]

> Xem chi tiết