Ngày nay, thám tử tư đã được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam mặc dù chưa được pháp luật công nhận như những ngành nghề khác, nhưng thực tế cho thấy sự phát triển của ngành dịch vụ này tương ứng với nhu cầu của xã hội. Những kết quả của các thám […]

> Xem chi tiết