Thám tử tư sài gòn (T&T) theo dấu đường dây săn… Hầu vương. Kỳ 1:    Cuộc tìm kiếm bên kia biên giới  Trong một cuộc vui, anh bạn nhậu ở Bình Chánh cao hứng hỏi: “Tụi bây muốn thưởng thức món thịt khỉ không? Mà khỉ đuôi dài ấy nha, món này bổ phải biết.” […]

> Xem chi tiết

 Thám tử tư sài gòn (T&T) theo dấu đường dây săn… Hầu vương Kỳ 2: Hành trình đi tìm “H. Siem Reap”.  Trong câu chuyện với Somrang, các thám tử Sài Gòn nghe nhắc “H. Siem Reap” như là một tay “số má” trong giới buôn khỉ đuôi dài xuyên biên giới. Sau khi nhờ […]

> Xem chi tiết