Bi hài chuyện “nem – chả” Trung tuần tháng 4 năm ngoái, công ty  tiếp một phụ nữ sang trọng tự giới thiệu là thạc sĩ công tác tại một trường đại học. Trong câu chuyện của bà, người chồng được mô tả là có thói trăng hoa, bỏ bê vợ con và bà rất […]

> Xem chi tiết