Từ lúc 35 tuổi, bà Loan đã phải chịu cảnh mẹ góa con côi với bao khó khăn tủi hờn để nuôi con gái nên người. Nay trước việc hệ trọng của cô, bà không thể làm ngơ trước lý lịch của chàng rể tương lai, khi con gái bà sốt sắng và đơn giản […]

> Xem chi tiết