tham tu tu
Home / Tag Archives: trang trai nuoi cho meo

Tag Archives: trang trai nuoi cho meo

Vết rạn (P2)

trang trai cho meo

Kỳ 2: Gã đồ tể đáng nghi  Nhập cuộc điều tra tại trang trại chó mèo, Mr. Huy nhận thấy một kẻ khả nghi. Đó là gã đồ tể cao lớn, đen trùi trũi và ngỗ ngược với bất kỳ ai ra vào trang trại. Gọi hắn là đồ tể …