Từ một tội phạm khét tiếng trở thành ông tổ Cảnh sát Pháp

139 views

Từ một tên tội phạm, Eugène Francois Vidocq đã gia nhập đội ngũ cảnh sát và trở thành người hùng của nước Pháp.

Thông tin hữu ích: Trung tâm Thám tử Sài Gòn T&T, Tel:  0938 770597 – 0974 007007 – Email: thamtutu@hotmail.com

Hoa Nam (Theo Wikipedia)
Chia sẻ