Kiểm tra giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng được thực hiện thường xuyên, theo chỉ đạo. Công tác này thường do những cơ quan cấp trên yêu cầu, hướng dẫn cơ quan cấp dưới.

Công tác kiểm tra giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng giúp xây dựng Đảng bền vững

Công tác kiểm tra giám sát luôn có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiều hoạt động khác nhau trong đó có hoạt động xây dựng Đảng. Vì vậy, trong điều lệ của Đảng, nhà nước ta có quy định rất rõ về vấn đề này đòi hỏi các cơ quan phải chấp hành theo. Theo đó, việc kiểm tra giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng có định nghĩa rõ ràng về vấn đề này cùng nhiều điều khoản thi hành khác nhau. Hãy cùng Thám Tứ Tư T&T Sài Gòn tìm hiểu thông tin hữu ích về vấn đề này nhé!

Kiểm tra giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng được định nghĩa như thế nào?

Trong điều 30 Điều lệ Đảng có định nghĩa rõ ràng về việc kiểm tra giám sát yêu cầu các cơ quan, tổ chức phải chấp hành. Theo đó, kiểm tra của Đảng là việc tổ chức xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, nhược điểm hay sự vi phạm của các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và các đảng viên có chấp hành theo Cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, cùng chính sách, pháp luật nhà nước.

Việc kiểm tra được tiến hành trên tinh thần tự giác, do tổ chức đảng, đảng viên tự mình tiến hành kiểm tra. Sau đó là tổ chức đảng cấp trên kiểm tra tổ chức cấp dưới và đảng viên. 

Kiểm tra giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng giúp kiện toàn tổ chức Đảng

Kiểm tra giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng giúp kiện toàn tổ chức Đảng

Giám sát đảng là việc tổ chức đảng quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá các hoạt động nhằm kịp thời tác động để tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị cùng các chính sách, pháp luật nhà nước. Việc giám sát này có thể thực hiện thường xuyên hoặc không thường xuyên tùy theo yêu cầu của cấp trên. Hình thức giám sát có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo đó, các tổ chức đảng cấp trên có trách nhiệm giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên đã hoạt động, sinh hoạt đảng. Việc giám sát được tiến hành theo sự phân công, không thể do các tổ chức tự ý tiến hành.

Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của đảng, từ đó giám sát, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, cương lĩnh, pháp luật,… của Đảng, chính phủ, nhà nước. Lãnh đạo đảng không tiến hành kiểm tra giám sát thì coi như không có lãnh đạo.

>>> Điều tra hình sự là gì? Thẩm quyền và bản chất của điều tra hình sự.

Vai trò của công tác kiểm tra giám sát trong lãnh đạo và hoạt động Đảng

Vậy công tác kiểm tra giám sát có vai trò như thế nào trong việc lãnh đạo và hoạt động Đảng? Trên thực tế, kiểm tra và giám sát là 2 hoạt động mang tính chất khác nhau, vì vậy, vai trò của các công tác này cũng không giống nhau.

Đối với công tác kiểm tra

Đây là hoạt động tất yếu khách quan, mang tính ý thức cao và cần thiết cho mọi tổ chức cũng như mọi người trong xã hội. Những nhiệm vụ càng khó khăn, phức tạp lại càng đòi hỏi tăng cường công tác kiểm tra, nhằm mang đến kết quả làm việc tốt nhất. Ý thức trách nhiệm càng cao thì càng phải làm tốt công tác kiểm tra, theo đó giúp cho bộ máy hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn.

Việc kiểm tra là hoạt động tất yếu khách quan, mang tính ý thức cao đối với đảng viên, tổ chức đảng

Việc kiểm tra là hoạt động tất yếu khách quan, mang tính ý thức cao đối với đảng viên, tổ chức đảng

>>> Khi nào nên sử dụng dịch vụ theo dõi đối tượng? Địa chỉ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Công tác kiểm tra kỷ luật phải có chương trình, kế hoạch, trọng tâm và trọng điểm, kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân. Từ đó đưa ra kết luận và chủ trương xử lý đúng đắn đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra này còn giúp kiệm toàn bộ máy các cấp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm tra đường lối, quan điểm, nghiệp vụ và phong cách làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, trong sạch, công tâm, chấp hành theo đúng đường lối, chính sách mà Đảng đã đưa ra.

Đối với việc giám sát

Giám sát là công việc được thực hiện giữa cá nhân với tập thể, với tổ chức và tổ chức; cá nhân với cá nhân và tổ chức, không ngoại trừ bất kỳ ai, bao gồm cả người lãnh đạo chủ chốt và những tổ chức cấp trên. Việc giám sát kết hợp trong Đảng, nhà nước và nhân dân.

Trong điều 30 Điều lệ Đảng có đưa ra những quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, cùng nhiều tổ chức chính trị – xã hội khác. Công tác giám sát giúp cho tổ chức Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, bài trừ những đối tượng có ý định chống phá đảng, nhà nước, phá hủy thành quả cách mạng.

Việc giám sát được tiến hành theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên

Việc giám sát được tiến hành theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên

Việc đổi mới phương pháp kiểm tra và bổ sung chức năng giám sát được thực hiện nhằm xây dựng quy chế phối hợp công tác mang  lại thành quả tốt hơn cho Ủy ban Kiểm Tra của Đảng và Thanh Tra Chính Phủ. Bất kể đảng viên đều sẽ phải tự kiểm tra và chịu giám sát của cơ quan cấp trên.

>>> Quy định chung trong pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

Qua đây, các bạn đã biết thông tin hữu ích về việc kiểm tra giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng. Những quy định này không ngừng sửa đổi và bổ sung nhằm giúp kiện toàn, hoàn thiện cơ chế hoạt động của Đảng, Nhà nước.