Ngoài những nhân vật thám tử nổi tiếng như Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe… thì trên thế giới còn có những thám tử bằng xương bằng thịt vô cùng tài giỏi. Thám tử văn học hầu hết là do trí tưởng tượng của chúng ta từ thế kỷ 19. Mặc dù có những bằng chứng […]

> Xem chi tiết