Theo chân thám tử tư sài gòn T&T Ca cổ … dạo ở Sài Gòn  “… Một gánh trầu còn oằn nặng đôi vai như gánh nặng ưu hoài muôn vạn kiếp. Mưa rơi lạnh buốt khung trời. Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai?…”. Lời ca cổ ngân dài đầy tâm trạng, […]

> Xem chi tiết