Những năm 1925-1945 tên tuổi có thể sánh ngang Agatha Chrisite có 2 người nữa tạo thành 3 cây trụ cột trong nền trinh thám cổ điển Anh-Mỹ 1.John Dickson Carr (1906– 1977) – Đặc điểm: Truyện của ông này thường có môtip vụ án mạng xảy ra trong phòng kín khóa trái, hoặc không […]

> Xem chi tiết